LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Địa chỉ: Khu Phố 4 , Phường An Phú , Thị Xã Thuận An ,Tỉnh Bình Dương ,Việt Nam

Hotline: 0942 234 679

E-mail: Companylgb@gmail.com

Kinh doanh dây và cáp điện:
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Mobi: 09
Email:

Kinh doanh Aptomat:
Mobi: 09
Email:

Trưởng Phòng Marketing:
Mobi: 09
Email: