0942 234 679

Cầu dao tự động 2 pha SAFEGUARD – PS45N/C2006, C2010, C2016, C2020, C2025, C2032, C2040